Đèn Sưởi Nhà Tắm Thông Minh Aqara Bathroom Heater T1 ZNYB01LM

5,190,000